Nội thất phòng ăn

Bàn ăn chân gấp inox BK610, BK712

1.274.000₫

Bàn ăn inox cao cấp BCN712B

1.334.000₫

Bàn ăn inox cao cấp BCN712

978.000₫

Bàn ăn inox Hòa Phát BT100, BT120

1.459.000₫

Khung chân bàn Hòa Phát KB20B

379.000₫

Khung chân bằng thép KB20A

341.000₫

Bàn khung thép Hòa Phát B32, KB32

1.494.000₫

Chân bàn Hòa Phát KBE09

334.000₫

Chân bàn khung thép KBE01

225.000₫