• Lợi ích Giải pháp bảo vệ công nghệ cao - Phòng, chống tội phạm
 • Lợi ích Giải pháp bảo vệ công nghệ cao - Phòng, chống tội phạm

  Chúng tôi xin trân trọng kính gửi đến Quý khách hàng Bảng so sánh giữa Giải pháp: Bảo vệ công nghệ cao - Phòng, chống tội phạm & Dịch vụ bảo vệ (truyền thống) với nội dung chi tiết như sau:

   

  I.  BẢNG SO SÁNH: GIẢI PHÁP: BẢO VỆ CÔNG NGHỆ CAO - PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

  GÓI SHT - TÍNH NĂNG CĂN BẢN Giải pháp  DV Bảo vệ
  01 Kiểm soát an ninh & ghi hình hiện trường FullHD P  
  02 Kiểm soát an ninh & ghi âm hiện trường P  
  03 Kiểm soát an ninh & cảnh báo xâm nhập khẩn cấp P  
  04 Kiểm soát an ninh & cảnh báo chuyển động khẩn cấp P  
  05 Kiểm soát an ninh & cảnh báo khu vực cấm khẩn cấp P  
  06 Kiểm soát an ninh cửa ra, vào & cảnh báo xâm nhập khẩn cấp P  
  07 Kiểm soát an ninh, nhận dạng đối tượng xâm nhập & cảnh báo khẩn cấp P  
  08 Kiểm soát an ninh & cảnh báo tự động khẩn cấp bằng âm thanh hiện trường/địa điểm khác, từ xa,… P  
  09 Kiểm soát an ninh & điều khiển cảnh báo khẩn cấp từ xa hoặc cài đặt tự động theo ngày - giờ  P  
  10 Kiểm soát an ninh & điều khiển trực tiếp từ xa/ hoặc cài đặt tự động: qua Điện thoại smart phone; Ipad; Phần mềm; Hệ thống cảnh báo lắp đặt tại địa điểm khác,… P  
  11 Phí sử dụng dịch vụ 400,000 16,000,000

   

   

   

   

   

  LÝ DO NÊN LỰA CHỌN (LỢI ÍCH): GIẢI PHÁP: BẢO VỆ CÔNG NGHỆ CAO - PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM