GHẾ BĂNG CHỜ HÒA PHÁT

Ghế chờ Hòa Phát GPC06

2.418.000₫

Ghế băng chờ Hòa Phát GPC04I

2.619.000₫

Ghế phòng chờ 5 chỗ GPC03-5

5.348.000₫

Ghế phòng chờ 4 chỗ GPC03-4

3.690.000₫

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC03-3

2.886.000₫

Ghế phòng chờ cao cấp GPC03-2

2.354.000₫

Ghế chờ 5 chỗ Hòa Phát GPC02-5

4.506.000₫

Ghế băng chờ 4 chỗ GPC02-4

3.254.000₫

Ghế phòng chờ GPC02-3

2.619.000₫

Ghế chờ khung thép GPC02-2

2.214.000₫