Bàn ghế phòng chức năng

Bàn thí nghiệm hoá sinh BTN102

8.284.000₫

Bàn thí nghiệm vật lý BTN101

2.546.000₫

Bàn học tiếng anh BH101

1.164.000₫

Bàn thư viện Hoà Phát BTV101

2.924.000₫