Trung tâm Phòng, chống tội phạm - Giải pháp: Bảo vệ công nghệ cao - Phòng, chống tội phạm. Giúp chủ động kiểm soát, phòng ngừa, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời và đẩy lùi các loại tội phạm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, giữ gìn an ninh trật tự

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Khám phá điểm du lịch. TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM được sáng lập và điều hành bởi Ban Lãnh đạo nguyên là những cán bộ điều tra các cấp, đã từng đảm trách cương vụ cao của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nói riêng, trong ngành công an nhân dân nói chung; dày dạn kinh nghiệm và lão luyện trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, còn có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia trực tiếp của lực lượng công an các cấp.

VỀ CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM được sáng lập và điều hành bởi Ban Lãnh đạo nguyên là những cán bộ điều tra các cấp, đã từng đảm trách cương vụ cao của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nói riêng, trong ngành công an nhân dân nói chung; dày dạn kinh nghiệm và lão luyện trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, còn có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia trực tiếp của lực lượng công an các cấp.

DỊCH VỤ

Giới thiệu các điểm đến hàng đầu. TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM được sáng lập và điều hành bởi Ban Lãnh đạo nguyên là những cán bộ điều tra các cấp, đã từng đảm trách cương vụ cao của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nói riêng, trong ngành công an nhân dân nói chung; dày dạn kinh nghiệm và lão luyện trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, còn có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia trực tiếp của lực lượng công an các cấp.

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Hãy cập nhật thường xuyên. TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM được sáng lập và điều hành bởi Ban Lãnh đạo nguyên là những cán bộ điều tra các cấp, đã từng đảm trách cương vụ cao của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nói riêng, trong ngành công an nhân dân nói chung; dày dạn kinh nghiệm và lão luyện trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, còn có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia trực tiếp của lực lượng công an các cấp.

Ý kiến của khách hàng

Gửi đóng góp để nhận được hỗ trợ

Nhập địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ gửi email tới bạn về các chương trình khuyến mãi, thông tin mới nhất